Anders Hammer Hansen

Advokat, møderet for landsret og højesteret
Fagområder: Ansættelsesret og arbejdsret Insolvensret/betalingsstandsning/konkurs/akkord
E-mail: [email protected]
Beskikket: 2009