Susanne Landbo Quedens

Advokat, møderet for landsret
Fagområder: EU-ret Familieret Insolvensret/betalingsstandsning/konkurs/akkord
E-mail: slq@quedensadvokater.dk
Beskikket: 1992
Fødselsår: 1964

Slip for besværet - indhent tilbud fra 3 advokater

Udfyld nedenstående og modtag tilbud fra 3 lokale advokater. Servicen udbydes i samarbejde med Jura I/S.